Kancelaria Notarialna
Podstawowe dokumenty i dane wymagane do dokonania czynności notarialnej.

W celu usprawnienia i przyśpieszenia obsługi Klientów naszej Kancelarii notarialnej poniżej przedstawiamy wykaz niezbędnych dokumentów i danych do dokonania czynności notarialnej.

Jednocześnie informujemy, że wymienione poniżej dokumenty są podstawą dokonania czynności notarialnej. Jednakże ponieważ każda sprawa traktowana jest indywidualnie i z najwyższą starannością, po zapoznaniu się przez Notariusza ze stanem prawnym może zaistnieć konieczność dostarczenia innych nie wymienionych poniżej dokumentów. Dlatego też prosimy o wcześniejszy kontakt z naszą Kancelarią w celu ustalenia szczegółów czynności notarialnej i określenia dokumentów koniecznych do dokonania danej czynności notarialnej.

DO KAŻDEGO AKTU NOTARIALNEGO WYMAGANE SĄ: Dane stron czynności notarialnej:
  • osoby fizyczne: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, numer aktualnego dowodu osobistego (lub paszportu), numer PESEL, numer NIP, adres zameldowania oraz adres zamieszkania jeśli jest inny od adresu zameldowania,
  • osoby prawne, spółki osobowe lub kapitałowe oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą: aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, numer REGON, numer NIP, zgoda (uchwała) na dokonanie konkretnej czynności prawnej. Reprezentujący powyższe podmioty przedstawiciele organów wymienionych podmiotów oraz ich pełnomocnicy podają dane jak osoby fizyczne,
  • w sytuacji działania strony przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, tj. wypis aktu notarialnego, Powyższe dane te trzeba dostarczyć do Kancelarii wcześniej, natomiast w dniu dokonania czynności notarialnej należy mieć przy sobie aktualny dowód osobisty (lub paszport).
Ponadto do poszczególnych czynności notarialnych wymagane są następujące dokumenty: 1. Sprzedaż lub darowizna działki: 2. Sprzedaż lub darowizna lokalu z założoną księga wieczystą: 3. Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 4. Testament: 5. Akt poświadczenia dziedziczenia: 6. Umowa o dział spadku i zniesienie współwłasności: 7. Umowa podziału majątku: 8. Umowy majątkowe małżeńskie: 9. Pełnomocnictwo: 10. Poświadczenie: 11. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji: 12. Założenie spółki: 13. Protokół Zgromadzenia Wspólników Spółki, oraz zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej: 14. Ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz umowa deweloperska:
Kancelaria Notarialna
dr Winicjusz Karwowski
ul. Karola Miarki 3/1
48-300 Nysa
Kancelaria Notarialna czynna:
poniedziałek-wtorek 9:00-17:00
środa 8:30-16:30
czwartek-piątek 8:00-16:00
w soboty oraz w innych godzinach
po wcześniejszym umówieniu
OŚWIADCZENIE
Nie wyrażamy zgody na kierowanie linków ze stron zewnętrznych na naszą stronę. W związku z uchwałą Krajowej Rady Notarialnej
z dnia 5 lipca 2013 roku prosimy administratorów stron zewnętrznych o kierowanie linków na stronę wskazaną w uchwale KRN.