Kancelaria Notarialna
Opłaty pobierane przez notariusza przy dokonywaniu poszczególnych czynności notarialnych można podzielić na trzy kategorie, są to:

1.podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn),
2.opłaty sądowe,
3.taksa notarialna (wynagrodzenie notariusza).

Każdorazowo w sporządzonym dokumencie notariusz wskazuje wysokość pobranych podatków, opłat sądowych oraz taksy notarialnej, podając podstawę prawną ich pobrania (lub też podstawę prawną zaniechania pobrania podatku jeżeli istnieją przesłanki do zwolnienia z uiszczenia podatku).

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku od spadków i darowizn (SD). Obowiązkiem notariusza jako płatnika tych podatków jest prawidłowe obliczenie podatku pobranie podatku od podatnika (strony czynności notarialnej) i jego wpłata na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Notariusz pobiera opłatę sądową od wnioskodawcy czyli strony, która w akcie notarialnym wnioskuje o dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Obowiązkiem notariusza jest prawidłowe obliczenie wysokości opłaty sądowej, pobranie jej od wnioskodawcy i przekazanie na rachunek właściwego sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą. Z tytułu wykonywanej czynności notarialnej notariusz pobiera taksę notarialną, której wysokość określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od wartości oraz rodzaju czynności notarialnej. Usługi notarialne opodatkowane są podatkiem od towarów i usług (VAT) według stawki 23%, w związku z powyższym do taksy notarialnej notariusz zobligowany jest doliczyć powyższy podatek.
Kancelaria Notarialna
dr Winicjusz Karwowski
ul. Karola Miarki 3/1
48-300 Nysa
Kancelaria Notarialna czynna:
poniedziałek-wtorek 9:00-17:00
środa 8:30-16:30
czwartek-piątek 8:00-16:00
w soboty oraz w innych godzinach
po wcześniejszym umówieniu
OŚWIADCZENIE
Nie wyrażamy zgody na kierowanie linków ze stron zewnętrznych na naszą stronę. W związku z uchwałą Krajowej Rady Notarialnej
z dnia 5 lipca 2013 roku prosimy administratorów stron zewnętrznych o kierowanie linków na stronę wskazaną w uchwale KRN.